raamovereenkomst 'Elektriciteit'
geen bijkomende EANnummers meer toegelaten

DOKO heeft in 2019 de aanbesteding gedaan voor de levering in 2022 en 2023 van telkens 108.000 MWh elektriciteit. Daarbij werd overeengekomen dat van dit totaal volume mocht afgeweken worden met een bandbreedte 20% in de min en in de plus.

De energieleverancier, DATS24/Eoly, laat ons weten dat er dit jaar veel meer elektriciteit wordt verbruikt binnen de raamovereenkomst en dat de bandbreedte van 20% hoogstwaarschijnlijk zal overschreden worden.

Daarom heeft DOKO beslist dat ingeschreven schoolbesturen geen bijkomende EAN-nummers meer mogen laten toevoegen aan de DOKO-raamovereenkomst en dit met onmiddellijke ingang. Deze maatregel is noodzakelijk om een verdere stijging van het totaal volume af te remmen.

in Doko
Kristine De Saeger 30 november, 2022
Labels
Archief
Subsidie 'Oog voor lekkers' geweigerd!