Raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs
wordt met 1 jaar verlengd

DOKO wil naast de papieren schoolboeken graag ook het digitale aanbod van leermiddelen opnemen in een raamovereenkomst. De markt aan digitale leermiddelen is in volle beweging met bijkomende spelers. We willen deze evolutie verder onderzoeken zodat het aanbod van de raamovereenkomst beantwoordt aan de noden en bezorgdheden van de secundaire scholen.

Daarom heeft DOKO (met akkoord van de leveranciers) beslist om de huidige raamovereenkomst met één jaar te verlengen.

Je kunt nog steeds inschrijven voor deze raamovereenkomst (weliswaar slechts voor 1 schooljaar 2023-2024).

Kristine De Saeger 30 november, 2022
Archief
raamovereenkomst 'Elektriciteit'
geen bijkomende EANnummers meer toegelaten