Registreer je als inkoper!
bij bestelling uit raamovereenkomsten

Vanaf nu kun je digitaal je mandaat geven en je historiek raadplegen van al jouw ingetekende .raamovereenkomsten

Wie aankopen wil doen via de raamovereenkomsten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via vzw DOKO, is verplicht zich eerst te registreren als operationele en/of strategische inkoper bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze registratie is noodzakelijk om als gebruiker je data en persoonlijke instellingen te beheren en te raadplegen

Vooraleer je kunt bestellen op een raamovereenkomst, zorg je dat je hiertoe gemandateerd bent door je schoolbestuur. Ga daarvoor naar mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen, log in en klik op ‘mijn gegevens’. Via Mijn Teams (onderaan de pagina) voeg je je rol en je organisatie toe. Je verstuurt zo een aanvraag naar de leidinggevende van je schoolbestuur waarin je de rol opneemt van inkoper. De leidinggevende keurt dan je aanvraag goed.

Wie zich registreert als ‘strategische inkoper’, kan mandaten geven én bestellen. Dat mandaat moet worden goedgekeurd door jouw schoolbestuur. Binnenkort kun je enkel nog een mandaat digitaal geven via de nieuwe applicatie op www.doko.be. Zorg dus dat je geregistreerd staat als strategische inkoper van je schoolbestuur!

Wie zich registreert als ‘operationele inkoper’, kan alleen bestellen uit de raamovereenkomsten. Deze rol bevindt zich zowel op niveau van school als schoolbestuur en moet ook goedgekeurd worden door je leidinggevende.

Scholen, besturen en andere organisaties kunnen via de helpdesk ondersteund worden in het gebruik van mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen om hun team te registreren en up-to-date te houden. Link handleiding

Kristine De Saeger 26 augustus, 2021
Archief
CO2-meters
update aankoopprijzen