Subsidie 'Oog voor lekkers' geweigerd!

Met de campagne 'Oog voor lekkers' kun je als school kinderen stimuleren tot gezonder eetgedrag. Je kunt met subsidie op een vaste dag per week een portie fruit, groenten of melk verdelen onder je leerlingen. Vlaanderen betaalt die subsidie met Europees geld. Europa controleert of schoolbesturen de wetgeving overheidsopdrachten (WOO) volgen om de leverancier voor hun fruit, groenten en/of melk aan te stellen.

De totale uitgave per bestuur over één jaar voor die aankoop blijft meestal lager dan 30 000 euro (zonder btw). Die schoolbesturen kunnen dan binnen de wetgeving overheidsopdrachten de opdracht plaatsen via een 'aanvaarde factuur'.

Zoek je nog een leverancier? Raadpleeg dan minstens drie verdelers van gezonde tussendoortjes en motiveer kort je keuze. Als je al een leverancier hebt, vergeet niet je marktbevraging te documenteren.

We geven je alvast een voorbeeld van hoe je aan de slag kunt.

In Wallonië werd door Europa een controle uitgevoerd op de correcte toepassing van de WOO voor dit programma. Die controle heeft ertoe geleid dat een groot aantal scholen de subsidie moest terugbetalen. Dat moeten we bij onze scholen vermijden.

We drukken je daarom op het hart om de richtlijnen voor de aanvaarde factuur die op onze PRO.-website staan strikt toe te passen.

in Doko
Kristine De Saeger 30 januari, 2023
Labels
Archief
Energieprijzen 2023
de kostprijs van aardgas en elektriciteit in 2023 is gekend