Brandbestrijdingsmiddelen


               Raamovereenkomst voor de aankoop en het onderhoud van             brandbestrijdingsmiddelen

   Odoo • Tekst en afbeelding

    

   21/12/2017 tot 21/12 /2022

   De looptijd van deze raamovereenkomst wordt verlengd met 6 maanden om de continuïteit van de dienstverlening en de transitie naar een mogelijke andere leverancier optimaal te laten verlopen.

   Een nieuwe aanbesteding is in voorbereiding.


    

   Open  raamovereenkomst

   (inschrijving mogelijk tijdens de ganse looptijd)    

     Meer info over open raamovereenkomsten

   De opdracht werd gegund aan SICLI NV met volgende prijzen (excl btw) voor onderhoud, hervullingen en vervangingen van wisselstukken.


        Hoe inschrijven

        Door het mandaatformulier digitaal te ondertekenen. Wij brengen de leverancier op de hoogte en dan kun je aansluitend bestellen binnen deze raamovereenkomst. 


        Contactgegevens leverancier

        SICLI N.V.
        Merlostraat  1 1180 Brussel
        Christian Michot Afgevaardigde bestuurder 
        02 370 24 70
        cm@sicli.be   


        Contactgegevens Doko

         

        Bedrijfsteam

        Stefanie Gryson

        stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 43

         

        Bedrijfsteam

        Els Desmaele

        els.desmaele@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 98


        Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht