Raamovereenkomst voor multifunctionele printers met bijhorende dienstverlening


   Nieuwsblog

   Op 28 juni 2023 werden via een bijakte 3 zwart/wit-toestellen toegevoegd.

    

   4 januari 2023 tem 3 januari 2027

   looptijd van 4 jaar met mogelijkheid om 2 keer te verlengen met 1 jaar

    

   Open raamovereenkomst 

   (er is geen deadline voor inschrijven)

   Meer info over open raamovereenkomsten

   De raamovereenkomst is gegund op 8 december 2022 aan 2 leveranciers volgens een cascadesysteem.

   Cascadesysteem: Een bestelling/ deelopdracht wordt eerst afgetoetst aan het aanbod van de eerste gerangschikte deelnemer. Zulks houdt géén verplichting in om de deelnemer effectief te consulteren.

   Kan deze de deelopdracht niet uitvoeren, dan wordt de deelopdracht afgetoetst aan het aanbod van de tweede gerangschikte deelnemer, enz. tot de laatst gerangschikte.

   Dit doet geen afbreuk aan de verbintenissen van de opdrachtnemer onder deze raamovereenkomst. De cascaderegeling kan enkel toegepast worden op initiatief van de aanbestedende overheid/ de klant.

   Onder ‘niet kunnen uitvoeren’, zoals hiervoor aangehaald, wordt verstaan dat de betreffende deelnemer zich in één of meer van de volgende situaties bevindt, terwijl één van  de volgende gerangschikte deelnemers zich niet in deze situatie bevindt:

   Geen interesse

   Stockbreuk

   Printermanagementsoftware is niet afdoende. De standaard of desgevallend op maat van de klant aangepaste, aangeboden Printermanagementsoftware beantwoordt niet aan de minimale vereisten die worden bepaald door de klant.

   Uniformiteit. Toestellen zijn niet compatibel met het bestaande printerpark. 

   Zie hier de volledige tekst uit het bestek.

        Rangschikking Cascade

          Leverancier

                          1 

        RICOH

                          2

        CANON


        OPGELET:  DE TIJDELIJKE DOORBREKING VAN DE CASCADEREGELING IS OPGEHEVEN

        DOKO heeft opdrachtnemer Ricoh in gebreke gesteld cf. het bestek en het KB Uitvoering, waarna Ricoh het nodige heeft gedaan om zich terug in regel te stellen en de deelopdrachten uit te voeren overeenkomstig de gestelde voorwaarden. 
        Op 29 november stelde DOKO vast dat aan alle eisen in het bestek wordt voldaan door Ricoh. DOKO heeft dit laten controleren door een technisch adviseur die de technische vereisten uit de opdrachtdocumenten heeft gecheckt t.o.v. de door Ricoh geleverde producten en ondersteunende diensten.  


        Verschillende apparaten in de inventaris
         

        TYPE APPARAAT
        RICOH CANON
        machinespecificaties gevraagd door DOKO
        offerte: machinespecificaties offerte: machinespecificaties

        offerte:prijs  (de clickprijs van A3 is het dubbele van de clickprijs van A4)
        bestelsheet
        offerte: prijs  (de clickprijs van A3 is het dubbele van de clickprijs van A4) 
        machinespecificaties bijakte offerte: prijs offerte: prijs

        Software

        Minimumeisen vooropgesteld door DOKO 

        EXTRA VRAGEN ROND SOFTWARE RICOH CANON
        De leraar moet heel eenvoudig kunnen kiezen voor wie hij kopieën maakt

        Op een leerling JA JA
        Op een combinatie van lln (binnen 1 klas) JA JA
        Een leerling kan na inloggen snel een kopie maken op zijn/haar kosten

        optie om dit nadien te verrekenen via de schoolrek JA JA
        Optie om dit via prepaidrekening te betalen JA JA
        Optie om te betalen via betaalkaart (badge met rfid JA JA
        De applicatie voor de drukkerij moet platform-onafhankelijk zijn of beschikbaar voor meerdere platformen (Windows en macOS) JA JA
        Het moet mogelijk zijn personeel aan klassen, groepen of kostenplaatsen te kunnen koppelen zodat de selectie aan klassen beperkt kan worden tot de klassen waar ze les aan geven of waar ze rechten op hebben
        JA JA
        Het systeem moet op een automatische manier opgevuld kunnen worden met leraren, leerlingen, externen en hun bijhorende gegevens: leerlingnummer, mailadres, pincode, kaartnummer, login ActiveDirectory... (API) JA JA
        Het systeem moet opdrachten registreren en verrekenen tot op het niveau van de leerling. Die gegevens moeten op een automatische manier opgevraagd kunnen worden. (API) JA JA
        Het is mogelijk een aparte code te krijgen voor zw én een aparte code voor kleurafdrukken JA NEE
        Koppeling met count-e is mogelijk JA JA
          SOFTWARE: 
          Voorstel RICOH + prijzen: op aanvraag bij Ricoh, oplossingen op maat
          Voorstel CANON + prijzen


          Hoe inschrijven

          Door het mandaatformulier digitaal te ondertekenen. Wij brengen de leverancier op de hoogte en dan kun je aansluitend bestellen binnen deze raamovereenkomst. 


          Contactgegevens leveranciers


           

          RICOH NV 

          Medialaan 28A, 1800 Vilvoorde 
          Contactpersoon:
          • Regio West-Vlaanderen:                                              Katleen De Graeve                                              Digital Sales Consultant Large Accounts                +32 474 56 89 93                                                          Katleen.de.graeve@ricoh.be
          • Regio Oost-Vlaanderen                                                Dirk Van Steen                                                    Digital Sales Consultant Large Accounts                +32 479 98 18 47                                                           Dirk.van.steen@ricoh.be
          • Regio Antwerpen                                                          Kris Ickx                                                               Digital Sales Consultant Large Accounts                +32 498 93 33 23                                                          Kris.ickx@ricoh.be                                
          • Regio Limburg                                                              

           Rob Verding

           Digital Sales Consultant Large Accounts               

           +32 496 59 31 40                                                       

           Rob.verding@ricoh.be                                       
          •      Regio Vlaams - Brabant                                                           Nicolas Mathy                                                                           Digital Sales Consultant Large Accounts                            + 32 478 63 20 04                                                                     Nicolas.mathy@ricoh.be                                                     
          • Universiteiten - Hogescholen                                      Sandra de La Ruelle                                                      Digital Sales Consulant Large Accounts                   +32 475 73 61 93
          •  

          CANON NV 

          Berkenlaan 3, 1831 Diegem 
          Contactpersoon:       
          • Regio West-Vlaanderen:                                              Gianni Ketels                                                                Key Account Manager                                                  +32 475 94 07 40                                                          G.ketels@canon.be
          • Regio Oost-Vlaanderen                                                Steven De Schepper                                                    Key Account Manager                                                +32 475 86 99 51                                                          Steven.deschepper@canon.be
          • Regio Antwerpen:                                                          Lok Man Yip                                                                    Key Account Manager                                                  +32 478 80 06 17                                                        L.Yip@canon.be
          • Regio Limburg:                                                              Johan Dupont                                                                Key Account Manager                                                  +32 476 65 65 66                                                          Johan.dupont@canon.be                               
          • Regio Vlaams-Brabant:                                                Gunnar Brenael                                                              Key Account Manager                                                  +32 474 08 42 30                                                           gunnar.brenael@canon.be         
          • Regio Brussel:                                                                Sophie Di Martino                                                          Key Account Manager                                                  +32 472 32 58 97                                                          sophie.di.martino@canon.be                                
          •  

           

          Contactgegevens DOKO
          Gino Broeckhoven

          gino.broeckhoven@katholiekonderwijs.vlaanderen

          02 507 07 11  
           An Vrijders

          an.vrijders@katholiekonderwijs.vlaanderen

          02 507 06 71          Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht