Raamovereenkomst voor multifunctionele printers met bijhorende dienstverlening


   Nieuwsblog

   Op 28 juni 2023 werden via een bijakte 3 zwart/wit-toestellen toegevoegd.

    

   4 januari 2023 tem 3 januari 2027

   looptijd van 4 jaar met mogelijkheid om 2 keer te verlengen met 1 jaar

    

   Open raamovereenkomst 

   (er is geen deadline voor inschrijven)

   Meer info over open raamovereenkomsten

   De raamovereenkomst is gegund op 8 december 2022 aan 2 leveranciers volgens een cascadesysteem.

   Cascadesysteem: Een bestelling/ deelopdracht wordt eerst afgetoetst aan het aanbod van de eerste gerangschikte deelnemer. Zulks houdt géén verplichting in om de deelnemer effectief te consulteren.

   Kan deze de deelopdracht niet uitvoeren, dan wordt de deelopdracht afgetoetst aan het aanbod van de tweede gerangschikte deelnemer, enz. tot de laatst gerangschikte.

   Dit doet geen afbreuk aan de verbintenissen van de opdrachtnemer onder deze raamovereenkomst. De cascaderegeling kan enkel toegepast worden op initiatief van de aanbestedende overheid/ de klant.

   Onder ‘niet kunnen uitvoeren’, zoals hiervoor aangehaald, wordt verstaan dat de betreffende deelnemer zich in één of meer van de volgende situaties bevindt, terwijl één van  de volgende gerangschikte deelnemers zich niet in deze situatie bevindt:

   Geen interesse

   Stockbreuk

   Printermanagementsoftware is niet afdoende. De standaard of desgevallend op maat van de klant aangepaste, aangeboden Printermanagementsoftware beantwoordt niet aan de minimale vereisten die worden bepaald door de klant.

   Uniformiteit. Toestellen zijn niet compatibel met het bestaande printerpark. 

   Zie hier de volledige tekst uit het bestek.

        Rangschikking Cascade

          Leverancier

                          1 

        RICOH

                          2

        CANON


        Verschillende apparaten in de inventaris

        TYPE APPARAAT
        RICOH CANON
        machinespecificaties gevraagd door DOKO
        offerte: machinespecificaties offerte: machinespecificaties

        offerte:prijs  
        bestelsheet
        offerte: prijs    
        machinespecificaties bijakte offerte: prijs offerte: prijs

        Software

        Minimumeisen vooropgesteld door DOKO 

        EXTRA VRAGEN ROND SOFTWARE RICOH CANON
        De leraar moet heel eenvoudig kunnen kiezen voor wie hij kopieën maakt

        Op een leerling JA JA
        Op een combinatie van lln (binnen 1 klas) JA JA
        Een leerling kan na inloggen snel een kopie maken op zijn/haar kosten

        optie om dit nadien te verrekenen via de schoolrek JA JA
        Optie om dit via prepaidrekening te betalen JA JA
        Optie om te betalen via betaalkaart (badge met rfid JA JA
        De applicatie voor de drukkerij moet platform-onafhankelijk zijn of beschikbaar voor meerdere platformen (Windows en macOS) JA JA
        Het moet mogelijk zijn personeel aan klassen, groepen of kostenplaatsen te kunnen koppelen zodat de selectie aan klassen beperkt kan worden tot de klassen waar ze les aan geven of waar ze rechten op hebben
        JA JA
        Het systeem moet op een automatische manier opgevuld kunnen worden met leraren, leerlingen, externen en hun bijhorende gegevens: leerlingnummer, mailadres, pincode, kaartnummer, login ActiveDirectory... (API) JA JA
        Het systeem moet opdrachten registreren en verrekenen tot op het niveau van de leerling. Die gegevens moeten op een automatische manier opgevraagd kunnen worden. (API) JA JA
        Het is mogelijk een aparte code te krijgen voor zw én een aparte code voor kleurafdrukken JA NEE
        Koppeling met count-e is mogelijk JA JA
          SOFTWARE: 
          Voorstel RICOH + prijzen: op aanvraag bij Ricoh, oplossingen op maat
          Voorstel CANON + prijzen


          Hoe inschrijven

          Door het mandaatformulier digitaal te ondertekenen. Wij brengen de leverancier op de hoogte en dan kun je aansluitend bestellen binnen deze raamovereenkomst. 


          Contactgegevens leveranciers


           

          RICOH NV 

          Medialaan 28A, 1800 Vilvoorde 
          Contactpersoon:
          • Regio West-Vlaanderen:                                              Katleen De Graeve                                              Digital Sales Consultant Large Accounts                +32 474 56 89 93                                                          Katleen.de.graeve@ricoh.be
          • Regio Oost-Vlaanderen                                                Dirk Van Steen                                                    Digital Sales Consultant Large Accounts                +32 479 98 18 47                                                           Dirk.van.steen@ricoh.be
          • Regio Antwerpen                                                          Kris Ickx                                                               Digital Sales Consultant Large Accounts                +32 498 93 33 23                                                          Kris.ickx@ricoh.be                                
          • Regio Limburg                                                                Kris Ickx                                                               Digital Sales Consultant Large Accounts                +32 498 93 33 23                                                          Kris.ickx@ricoh.be                                            
          •      Regio Vlaams - Brabant                                                           Nicolas Mathy                                                                           Digital Sales Consultant Large Accounts                            + 32 478 63 20 04                                                                     Nicolas.mathy@ricoh.be                                                     
          • Universiteiten - Hogescholen                                      Sandra de La Ruelle                                                      Digital Sales Consulant Large Accounts                   +32 475 73 61 93
          •  

          CANON NV 

          Berkenlaan 3, 1831 Diegem 
          Contactpersoon:       
          • Vincent De Smedt                                                   Key Accountmanager                                            +32 479 97 06 67                                                          Vincent.de.smedt@canon.be                                                                     
          •       

           

          Contactgegevens DOKO          Bedrijfsteam


          Ann Walterus

          ann.walterus@katholiekonderwijs.vlaanderen

          02 507 06 79            Bedrijfsteam


           Stefanie Gryson

          stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

          02 507 06 43          Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht