Odoo + afbeelding en tekst
   Elektriciteit (2022-2025)

   Een raamovereenkomst voor de aankoop van elektriciteit die de oorsprong uit hernieuwbare bronnen garandeert via de aankoop van Garanties van Oorsprong.

   Het gaat dus over de levering van 100% groene stroom.


   Nieuw

   .

   Nieuwsbericht 20 okt 2021: Nieuwe elektriciteitsleverancier in 2022

   Nieuwsbericht 30 sept en 16 dec 2021: Energieprijzen 2022

   Nieuwsbericht 9 maart 2021: Impact van de afschaffing van de terugdraaiende teller

    

   1/1/2022  tot 31/12/2023 (2 jaar)

   AFNAME en INJECTIE: DATS24/Eoly

   gecontracteerd jaarlijks volume: 108 GWh

   ***

   1/1/2024 tot 31/12/2025 (2 jaar)

   AFNAME: Engie/Electrabel

   gecontracteerd jaarlijks volume: 170 GWh

   INJECTIE: DATS24/Eoly

    

   Gesloten raamovereenkomst

   (inschrijving is verlopen)   

   Meer info over  raamovereenkomsten

    


   het gepubliceerde bestek voor 2022-2023


   ***


   Gezamenlijke opdracht met vzw OBvL

   het gepubliceerde bestek voor 2024-2025
   De opdracht werd gegund aan DATS24/Eoly voor leveringen en injectie in 2022-2023

   ***

   De opdracht werd gegund aan ENGIE/Electrabel voor leveringen in 2024-2025
   De opdracht werd gegund aan DATS24/Eoly voor de injectie van elektriciteit in 2024-2025


   Voor 2022 en 2023 gelden de volgende energieprijzen voor elektriciteit;

   Je vindt hierbij duiding hoe deze prijzen voor 2022 tot stand zijn gekomen. 

   Je vindt hierbij duiding hoe deze prijzen voor 2023 tot stand zijn gekomen.

   Tegen december 2023 zullen de energieprijzen voor 2024 bekendgemaakt worden.

   De prijzen zijn het resultaat van een vooraf afgesproken aankoopstrategie die budgetzekerheid voor de scholen nastreeft. 

   Er kunnen geen bijkomende EAN-nummers meer worden toegevoegd aan de lopende raamovereenkomsten energie.   

   Opgelet: De energieleverancier voor de afname van elektriciteit in 2024-2025 wordt Engie/Electrabel. De tellers zullen eind 2023 automatisch worden overgezet naar de nieuwe leverancier.

        AMR-tellers


        2022 (DATS24/Eoly) (*)2023 (DATS24/Eoly)
        Normale uren 87,39 euro/MWh107,86 euro/MWh
        Stille uren63,01 euro/MWh77,66 euro/MWh
         

        MMR-tellers (maandgemeten)


        2022 (DATS24/Eoly) (*)2023 (DATS24/Eoly)
        Normale uren 87,80 euro/MWh108,36 euro/MWh
        Stille uren63,21 euro/MWh77,89 euro MWh
         

        YMR-tellers (jaargemeten)        2022 (DATS24/Eoly) (*)2023 (DATS24/Eoly)
        Dag86,41 euro/MWh106,54 euro/MWh
        Nacht63,24 euro/MWh77,84 euro/MWh
        Enkel77,44 euro/MWh95,43 euro/MWh
        Exclusief nacht
        63,24 euro/MWh77,84 euro/MWh
        Deze prijs omvat enkel de energiekost zoals aangeboden door de energieleverancier. De heffingen op het verbruik (energiebijdrage, financiering CREG, GSC en WKK-bijdragen, toeslag sociaal fonds, toeslag beschermde klanten en toekomstige heffingen waarop de leverancier geen invloed heeft), de btw, de distributienettarieven en de transmissienettarieven vallen niet ten laste van de leverancier en zijn dus niet inbegrepen in de eenheidsprijzen. Ze zullen bijkomend op jullie factuur worden toegevoegd.

        (*) Dats24/Eoly zal een toeslag factureren van 2,2 euro per MWh mbt het elektriciteitsverbruik in 2022 (zie https://www.doko.be/blog/doko-8/post/toeslag-elektriciteit-61)


        Meer info over het capaciteitstarief vind je hier.        Injecteren en btw 

        Injectietarief

        Injectievolume op kwartierbasis wordt afgerekend aan de officiële uurspotprijs vermeerderd  met een  toeslag van 0,50 €/MWh.

        Btw

        Schoolbesturen zijn btw-belastingplichtigen.  Een deel van de activiteiten van schoolbesturen geniet van de onderwijsvrijstelling vervat in artikel 44, §2, 4° van het btw-wetboek.

        De verkoop van energie valt echter niet onder de vrijstellingen voorzien in artikel 44 van het btw-wetboek en is een btw-plichtige activiteit. Schoolbesturen die overtollige energie injecteren op het net en factureren aan hun energie-afnemer worden in principe gemengd btw-plichtig. Bij de verkoop van energie moeten ze 21% btw aanrekenen. Ze moeten de ontvangen btw doorstorten aan de Belgische schatkist en periodieke aangiftes opstellen.

        Schoolbesturen waarvan de totale btw-plichtige omzet niet meer bedraagt dan 25 000 euro per kalenderjaar kunnen de btw-vrijstelling kleine ondernemingen aanvragen. Ze moeten geen btw aanrekenen op verkoopfacturen, geen btw doorstorten aan de staat en geen periodieke aangiften opmaken. Er is sprake van dat de drempel van 25 000 euro zou verhoogd worden. Maar op dit ogenblik is daar niets concreet over bekend.
         
        Schoolbesturen die geen recht hebben op de btw-vrijstelling kleine ondernemingen en die niet wensen gemengd btw-plichtig te worden, kunnen beslissen geen factuur op te stellen voor de geïnjecteerde energie.

        In plaats van de overschotten van je zonnepanelen te injecteren in het elektriciteitsnet in ruil voor een injectietarief bij je energieleverancier, kan je ook sinds 1 juli 2022 binnen het Fluvius-netwerk deze overtollige energie als schoolbestuur kosteloos delen met alle scholen die tot je vzw behoren. We spreken dan van energiedelen met uzelf. De voorwaarde om hieraan deel te nemen is dat elke deelnemer binnen die energiegemeenschap : 
        - Beschikt over een digitale meter of AMR-meter.
        - Energie afneemt van dezelfde energieleverancier
        - Het zogenaamde meetregime 3 activeert via Fluvius

        Via de website van Fluvius en de website van de VREG vind je aanvullende informatie rond energiedelen. 

        DATS24 klantenportaal

        Vanaf heden is het klantenportaal van DATS 24 beschikbaar zijn. 

        U kan het portaal bereiken via https://doko.dats24.be.

        Om in te loggen op het klantenportaal dienen de organisaties een login aan te vragen per mail via info@dats24.be. 

        Vermeld zeker: 'toegang tot het klantenportaal van DATS 24 voor DOKO', de naam en klantnummer van de organisatie. Zonder deze gegevens kunnen wij geen login verschaffen. Onze klantendienst stuurt u een unieke login met gebruikersnaam en wachtwoord. Er is 1 login per scholengroep beschikbaar.

         Voor alle andere vragen kunnen de organisaties met DATS 24 contact opnemen via het webform op het klantenportaal (onder de knop ‘contacteer ons’) of via volgende link.

        De handleiding vind je hier.        Energiemonitor

        Automatisch en gratis inzicht in je verbruik!

        Dankzij de centrale aankoop van energie kun je gratis de verbruikscijfers opvolgen via EnergieID. Dit is een online platform, los van de gekozen energieleveranciers, waarin dagelijks de beschikbare verbruiksgegevens van gas en elektriciteit automatisch worden aangevuld.

        Via EnergieID kan je opvolgen of het verbruik van de school verloopt zoals verwacht en hoeveel je eventueel bespaart. Bovendien kan je je school anoniem vergelijken met andere scholen. Wil je nog verder gaan en ook water, zonneproductie, transport of afval opvolgen, dan kan dat ook.

        Hoe ga je van start?

        Om de energiemonitoring op te starten, doorloop je volgende stappen :

        1. Surf naar www.energieid.be
        2. Maak een nieuwe account aan als je er nog geen hebt. Bestaande gebruikers kunnen gewoon inloggen.
        3. Voer de activatiecode in die je via Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebt ontvangen. Deze bestaat uit 2 maal 4 tekens als volgt xxxx-xxxx
        4. Je selecteert nu een site waaraan je de beschikbare facturatiemeters wil toevoegen. Maak eventueel een nieuw dossier op energieID voor de betreffende site indien deze nog niet bestaat. Per site maak je best een apart dossier.
        5. Elke facturatie-meter heeft een eigen adres (soms is dat een zijstraat!). Kies nu een eerste adres en je zal alle meters te zien krijgen (zowel gas, elektriciteit als stookolie) die beschikbaar zijn op dit adres. Als je bij een getoonde meter op ‘toevoegen’ klikt, wordt de meter aan het gekozen dossier gehangen en geactiveerd. We importeren dan alle beschikbare data van deze meter en voegen vanaf dan alle nieuwe beschikbare informatie automatisch toe. Je kan nu terugkeren om een extra adres toe te voegen.

        Vind je jullie code niet meteen terug, vraag deze aan bij DOKO op info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen  met vermelding van jullie ondernemingsnummer.


        Hoe inschrijven

        De inschrijvingen voor deze raamovereenkomst zijn afgesloten.


        Contactgegevens leveranciers

        DATS24/Eoly  (leveringen in 2022-2023) 
        Edingsesteenweg 196
        1500 Halle 

        energy.professional@dats24.be

         

        Contactgegevens Doko

         

        Bedrijfsteam

        Ann Walterus

        ann.walterus@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 79

         

        Bedrijfsteam

        Kristine De Saeger

        kristine.desaeger@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 02


        Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht