Odoo + afbeelding en tekst
   Elektriciteit (2022-2025)

   Een raamovereenkomst voor de aankoop van elektriciteit die de oorsprong uit hernieuwbare bronnen garandeert via de aankoop van Garanties van Oorsprong.

   Het gaat dus over de levering van 100% groene stroom.


   Nieuw

   .

   Nieuwsbericht 20 okt 2021: Nieuwe elektriciteitsleverancier in 2022

   Nieuwsbericht 30 sept en 16 dec 2021: Energieprijzen 2022

   Nieuwsbericht 9 maart 2021: Impact van de afschaffing van de terugdraaiende teller

    

   1/1/2022  tot 31/12/2023 (2 jaar)

   AFNAME en INJECTIE: DATS24/Eoly

   gecontracteerd jaarlijks volume: 108 GWh

   ***

   1/1/2024 tot 31/12/2025 (2 jaar)

   AFNAME: Engie/Electrabel

   gecontracteerd jaarlijks volume: 170 GWh

   INJECTIE: DATS24/Eoly

    

   Gesloten raamovereenkomst

   (inschrijving is verlopen)   

   Meer info over  raamovereenkomsten

    


   het gepubliceerde bestek voor 2022-2023


   ***


   Gezamenlijke opdracht met vzw OBvL

   het gepubliceerde bestek voor 2024-2025

   De opdracht werd gegund aan ENGIE/Electrabel voor leveringen in 2024-2025
   De opdracht werd gegund aan DATS24/Eoly voor de injectie van elektriciteit in 2024-2025


   De prijzen zijn het resultaat van een vooraf afgesproken aankoopstrategie die budgetzekerheid voor de scholen nastreeft. 
   Je vindt hierbijduidinghoe deze prijzen voor 2024 tot stand zijn gekomen.

    ! Om de prijzen op de factuur van Engie te vergelijken met de DOKO-prijzen moet je bij de prijs op de factuur 1,18 EUR bijtellen voor de Garanties van Oorsprong:

   Het verschil is dan te wijten aan afrondingen.

        AMR-tellers
        Raadpleeg hier de prijzen.

         

        MMR-tellers (maandgemeten)

        Raadpleeg hier de prijzen.

         

        YMR-tellers (jaargemeten)

        Raadpleeg hier de prijzen


        Meer info over het capaciteitstarief vind je hier.        Injecteren en btw 

        Injectietarief

        Kalenderjaar 2022 en 2023: Injectievolume op kwartierbasis wordt afgerekend aan de officiële uurspotprijs vermeerderd  met een  toeslag van 0,50 €/MWh.

        Kalenderjaar 2024 en 2025:Hier geldt de volgende formule
                        Piekuren: 1xEpex spot BE - 2.1
                        Daluren: 0.8xEpex spot BE - 2.36

        Btw

        Schoolbesturen zijn btw-belastingplichtigen.  Een deel van de activiteiten van schoolbesturen geniet van de onderwijsvrijstelling vervat in artikel 44, §2, 4° van het btw-wetboek.

        De verkoop van energie valt echter niet onder de vrijstellingen voorzien in artikel 44 van het btw-wetboek en is een btw-plichtige activiteit. Schoolbesturen die overtollige energie injecteren op het net en factureren aan hun energie-afnemer worden in principe gemengd btw-plichtig. Bij de verkoop van energie moeten ze 21% btw aanrekenen. Ze moeten de ontvangen btw doorstorten aan de Belgische schatkist en periodieke aangiftes opstellen.

        Schoolbesturen waarvan de totale btw-plichtige omzet niet meer bedraagt dan 25 000 euro per kalenderjaar kunnen de btw-vrijstelling kleine ondernemingen aanvragen. Ze moeten geen btw aanrekenen op verkoopfacturen, geen btw doorstorten aan de staat en geen periodieke aangiften opmaken. Er is sprake van dat de drempel van 25 000 euro zou verhoogd worden. Maar op dit ogenblik is daar niets concreet over bekend.
         
        Schoolbesturen die geen recht hebben op de btw-vrijstelling kleine ondernemingen en die niet wensen gemengd btw-plichtig te worden, kunnen beslissen geen factuur op te stellen voor de geïnjecteerde energie.

        In plaats van de overschotten van je zonnepanelen te injecteren in het elektriciteitsnet in ruil voor een injectietarief bij je energieleverancier, kan je ook sinds 1 juli 2022 binnen het Fluvius-netwerk deze overtollige energie als schoolbestuur kosteloos delen met alle scholen die tot je vzw behoren. We spreken dan van energiedelen met uzelf. De voorwaarde om hieraan deel te nemen is dat elke deelnemer binnen die energiegemeenschap : 
        - Beschikt over een digitale meter of AMR-meter.
        - Energie afneemt van dezelfde energieleverancier
        - Het zogenaamde meetregime 3 activeert via Fluvius

        Via de website van Fluvius en de website van de VREG vind je aanvullende informatie rond energiedelen. 

        DATS24 klantenportaal

        Vanaf heden is het klantenportaal van DATS 24 beschikbaar. 

        U kan het portaal bereiken via https://doko.dats24.be.

        Om in te loggen op het klantenportaal dienen de organisaties een login aan te vragen per mail via info@dats24.be. 

        Vermeld zeker: 'toegang tot het klantenportaal van DATS 24 voor DOKO', de naam en klantnummer van de organisatie. Zonder deze gegevens kunnen wij geen login verschaffen. Onze klantendienst stuurt u een unieke login met gebruikersnaam en wachtwoord. Er is 1 login per scholengroep beschikbaar.

         Voor alle andere vragen kunnen de organisaties met DATS 24 contact opnemen via het webform op het klantenportaal (onder de knop ‘contacteer ons’) of via volgende link.

        De handleiding vind je hier.        Energiemonitor

        Tot voor kort kon je binnen de raamovereenkomst "Elektriciteit" vanuit vzw DOKO gratis je verbruikscijfers opvolgen via EnergieID in de koppeling genaamd "Klimaatscholen2050". Vanaf 1 maart 2024 kan EnergieID niet langer de gratis monitoring aanbieden. Enkel voor scholen die een premium abonnement afsluiten blijft deze koppeling verder actief.    

        Meer info vind je hier


        Hoe inschrijven

        De inschrijvingen voor deze raamovereenkomst zijn afgesloten.


        Contactgegevens leveranciers


                     DATS24/Eoly                (leveringen 2022-2023)

        Edingsesteenweg 196
        1500 Halle

                    Engie/Electrabel                   (leveringen 2024-2025)

                                Simon Bolivarlaan 36
        1000 Brussel
        02/336 77 12

        • Hilde Vanholder: hilde.vanholder.care@engie.com
        •  

         

        Contactgegevens Doko

         

        Bedrijfsteam

        Ann Walterus

        ann.walterus@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 79

         

        Bedrijfsteam


        Gino Broeckhoven  

        gino.broeckhoven@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 07 11


        Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht