Odoo + afbeelding en tekst
   Elektriciteit

   Een raamovereenkomst voor de aankoop van 138 GigaWatt elektriciteit die de oorsprong van de geleverde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen garandeert
   via de aankoop van Garanties van Oorsprong.

   Het gaat dus over de levering van 100% groene stroom.

    

   1/1/2018  tot  31/12/2021  (4 jaar)


   1/1/2022  tot 31/12/2023 (2 jaar)

    

   Gesloten raamovereenkomst

   (inschrijving is verlopen)   

   Meer info over  raamovereenkomsten

    

   het gepubliceerde bestek  voor 2018-2021

   het gepubliceerde bestek voor 2022-2023   De opdracht werd gegund aan EDF Luminus voor leveringen in 2018-2021

   De opdracht werd gegund aan Eoly voor leveringen 2022-2023


   Voor 2020 en 2021 gelden de volgende energieprijzen voor elektriciteit:

        Eenheidsprijs hoogspanning


        2020 2021
        Piek61,73 euro /MWh
        61,99 euro /MWh
        Dal37,60 euro /MWh
        37,76 euro /MWh
         

        Eenheidsprijs laagspanning        2020
        2021
        Piek
        60,70 euro /MWh
        60,95 euro /MWh
        Dal
        38,10  euro /MWh
        38,26 euro /MWh
        Enkelvoudig50,97 euro /MWh
        51,19 euro /MWh
        Exclusief nacht
        38,10 euro /MWh
        38,26 euro /MWh
        Deze prijs omvat enkel de energiekost zoals aangeboden door EDF Luminus. De heffingen op het verbruik (energiebijdrage, financiering CREG, toeslag sociaal fonds, toeslag beschermde klanten en toekomstige heffingen waarop de leverancier geen invloed heeft), de btw, de distributienettarieven en de transmissienettarieven vallen niet ten laste van de leverancier en zijn dus niet inbegrepen in de eenheidsprijzen. Ze zullen bijkomend op uw factuur worden toegevoegd.

        In december 2021 zullen de energieprijzen voor 2022 bekendgemaakt worden. Die prijzen zijn het gevolg van de uitrol van een vooraf afgesproken aankoopstrategie.
        EDF/Luminus stuurt geen facturen in de zomermaanden. Zo vermijden we achterstallige facturen omwille van de sluiting van onze scholen tijdens de zomervakantie.


        Hoe inschrijven

        Voor deze raamovereenkomsten kan men momenteel niet meer inschrijven.


        Contactgegevens leveranciers

         

        EDF Luminus NV 
        Markiesstraat 1, 1000 Brussel( 2018-2021)

        De deelnemers van de raamovereenkomst kunnen ook inloggen op het webportaal https://my.luminusbusiness.be/gebruikers/inloggen 

        Handleiding webportaal

        Eoly
        Edingsesteenweg 196 1500 Hale (2022-2023) De contactgegevens voor EOLY volgen.


         

        Contactgegevens Doko

         

        Bedrijfsteam

        Olivier De Ryckere

        olivier.deryckere@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 529 04 31

         

        Bedrijfsteam

        Stefanie Gryson

        stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 43


        Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht