Odoo + afbeelding en tekst

   Schoolboeken basisonderwijs


   Raamovereenkomst handboeken basisonderwijs  


   Nieuwsblog

   Nieuwsbericht 18 augustus 2021

   Nieuwsbericht 16 juni 2021

   Nieuwsbericht 17 maart 2021

    

   Looptijd 2020-2022

   met mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar (2+1+1)

    

   Open raamovereenkomst 

   (er is geen deadline voor inschrijven)

   Meer info over raamovereenkomsten

    

   De publicatie van het nieuwe bestek vind je op

   e-notification    Het bestuursorgaan van vzw DOKO besliste als volgt te gunnen:

   Gunning

   Bij verwarring of onduidelijkheid ivm de administratieve arrondissementen (of 'in welk perceel ligt mijn school'), kunnen we verwijzen naar deze link

   Aandacht: Jullie kunnen via deze raamovereenkomst verder rekenen op het didactisch materiaal en de handboeken voor leerkrachten die gratis worden aangeboden door sommige uitgeverijen. Je moet ze dan wel rechtstreeks bestellen bij de uitgeverij.  De boekenleveranciers krijgen dit niet altijd georganiseerd. Volgens het bestek moeten de boekenleveranciers bij het doorgeven van de bestellingen van boeken naar de uitgeverijen ook de namen en de contactgegevens van de betrokken scholen aan de uitgeverij bezorgen. Op die manier kan de uitgeverij eventuele gratis bijvoegsels of ander extra-materiaal rechtstreeks aan de school leveren.

   Op 31 maart 2021 heeft het bestuursorgaan van vzw DOKO haar goedkeuring gegeven mbt de overdracht van de raamovereenkomst door Standaard Boekhandel naar Cloudwise Belgium.

   Je vindt hierbij een brief van Cloudwise Belgium met meer toelichting over hoe je bestellingen kan plaatsen.

   Arrondissement

   Boekhandel

   Kortingen

   Arrondissementen Eeklo en Oudenaarde

   Boekhandel De Stip

   De kortingen toegekend door boekhandel De Stip

   Arrondissementen Brugge, Kortrijk, Oostende en Ieper

   Boekhandel De Meridiaan

   De kortingen toegekend door boekhandel De Meridiaan

   Andere arrondissementen

   Cloudwise Belgium

   De kortingen toegekend door Standaard Boekhandel 

    


   Hoe inschrijven

   Je kunt voor één van deze percelen inschrijven door het mandaatformulier en de bijlage ingevuld en ondertekend digitaal te bezorgen aan info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen

   Gelieve in het bijlagedocument duidelijk aan te geven voor welk perceel/percelen u wenst in te schrijven voor welke school. 

   Vanaf het ogenblik dat DOKO beschikt over het ondertekende mandaat, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellen binnen deze raamovereenkomst.


   Contactgegevens leveranciers


   Cloudwise Belgium BV

   Tweemontstraat 169
   2100 Deurne
   info@cloudwise.be

   Regionale contacten:


   • Limburg & Vlaams/Brabant : Kristof Boeckx - boekhandel.limburg@cloudwise.be

   • Antwerpen: Gwen Michielsen - boekhandel.antwerpen@cloudwise.be

   • Brussel & Vlaams/Brabant: Nina Blockmans - boekhandel.brussel@cloudwise.be

   • Oost-Vlaanderen: Sarah Triest - boekhandel.oostvlaanderen@cloudwise.be

   • West-Vlaanderen: Kim Van belle  boekhandel.westvlaanderen@cloudwise.be

   Is het onduidelijk bij wie de school terecht moet, of zijn er nog vragen, kan men naar de algemene e-mailadressen sturen: boekhandel@cloudwise.be of vragen@cloudwise.be

   Boekhandel De Stip

   Ommegangstraat 16  9681 Nukerke
   Rose-Anne Burvenich 055 60 07 55

   info@boekhandeldestip.be

   Boekhandel De Meridiaan

   Binnenhof 1, 8930 Menen
   Steve Acke 056 53 34 76
   info@demeridiaan.be

    

   Contactgegevens Doko

    

   Bedrijfsteam

   Olivier De Ryckere

   olivier.deryckere@katholiekonderwijs.vlaanderen

   02 529 04 31

    

   Bedrijfsteam

   Stefanie Gryson

   stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

   02 507 06 43


   Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht