Odoo + afbeelding en tekst

   Schoolboeken secundair onderwijs

   Raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe schoolboeken
   voor het secundair onderwijs

   Nieuwsbericht

   Nieuwsbrief febr 23 : gewijzigde voorwaarden

   Nieuwsbrief 23 september 2021: Geen schoolboeken in het secundair onderwijs wegens onbetaalde facturen?

    

   Schooljaar 2019-2020, schooljaar 2020-2021, schooljaar 2021-2022

   Met de mogelijkheid tot verlenging naar schooljaar 2022-2023

   De raamovereenkomst wordt met één jaar verlengd voor schooljaar 2023-2024

    

   Open raamovereenkomst 

   (er is geen deadline voor inschrijven)

   Meer info over open raamovereenkomsten

    

   het gepubliceerde bestek   De raamovereenkomst is gegund op 8 maart 2019. 

   Hier vind je het overzicht met de scores per gunningscriterium en per perceel voor elke inschrijver.

   Verdere toelichting

        Perceel 1: bulklevering

        Gegund aan Standaard Boekhandel

        Raadpleeg hier de voorwaarden.        Perceel 2: aankoop en levering IN EIGEN BEHEER maar met ondersteuning van de leverancier

        Gegund aan Lichtvis BVBA

        Raadpleeg hier de voorwaarden.

        Perceel 3: de volledige uitbesteding van de aankoop en levering (extern boekenfonds) MET een vergoeding voor de school

        Gegund aan Studieshop B.V.

        Raadpleeg hier de voorwaarden.

        Perceel 4: de volledige uitbesteding van de aankoop en levering (extern boekenfonds) ZONDER vergoeding voor de school

        Reactie op mailing IDDINK

        Gegund aan IDDINK Learning Materials B.V.

        Raadpleeg hier de voorwaarden.        Hoe inschrijven

        Let op: Voor je inschrijft op deze raamovereenkomst kijk goed na of je geen lopend contract hebt met een andere leverancier. Dit contract blijft geldig tot het tijdig wordt opgezegd.

        Je kunt voor één van deze percelen inschrijven door het mandaatformulier Standaard Boekhandel,  het mandaatformulier Studieshop, het mandaatformulier Lichtvis of het mandaatformulier Iddick  digitaal ondertekend + bijlage ingevuld te bezorgen aan info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.

        Gelieve in het bijlagedocument duidelijk aan te geven voor welk perceel/percelen je wenst in te schrijven voor welke school.

        Vanaf het ogenblik dat DOKO beschikt over het ondertekende mandaat, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellingen binnen deze raamovereenkomst.


        Contactgegevens leveranciers        Perceel 1: Standaard Boekhandel

        Industriepark-Noord 28, 9100 Sint-Niklaas 

        • Daniël Dullers: 03/760 32 57
        • Moniek Van Gucht: 03/760 32 79
        • info.aanbestedingen@standaardboekhandel.be

        Perceel 2: Lichtvis BVBA

        Baron Ruzettelaan 7 bus 1, 8310 Brugge
         

        • 09/298 09 75
        • info@lichtvis.be
        •  

        Perceel 3: Studieshop B.V.

        Waaslandlaan 8A3, 9160 Lokeren
         

        • 09/289 19 77
        • info@studieshop.be
        •  

        Perceel 4: IDDINK Learning Materials B.V.

        Galvanistraat 119 NL-6716AE, Ede
         

        • 014/25 82 32
        • scholen@iddink.be

         

        Contactgegevens Doko

         

        Bedrijfsteam

        Kristine De Saeger

        kristine.desaeger@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 02

         

        Bedrijfsteam


        Gino Broeckhoven

        gino.broeckhoven@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 07 11


        Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht