Odoo + afbeelding en tekst

   Schoolboeken secundair onderwijs

   Raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe schoolboeken
   voor het secundair onderwijs

   Nieuwsbericht

   Nieuwsbrief 23 september 2021: Geen schoolboeken in het secundair onderwijs wegens onbetaalde facturen?

    

   Schooljaar 2019-2020, schooljaar 2020-2021, schooljaar 2021-2022

   Met de mogelijkheid tot verlenging naar schooljaar 2022-2023

   De raamovereenkomst wordt met één jaar verlengd voor schooljaar 2023-2024

    

   Open raamovereenkomst 

   (er is geen deadline voor inschrijven)

   Meer info over open raamovereenkomsten

    

   het gepubliceerde bestek   De raamovereenkomst is gegund op 8 maart 2019. 

   Hier vind je het overzicht met de scores per gunningscriterium en per perceel voor elke inschrijver.

   Verdere toelichting

        Perceel 1: bulklevering

        Gegund aan Standaard Boekhandel

        • De school kiest voor de pure bulklevering van schoolboeken. De leverancier zorgt enkel voor een dienstverlening bij de voorbereiding van de bestellingen, leveringen en naleveringen, nabestellingen, retouren… maar de school staat na levering zelf in voor de verdere verdeling, facturering, opvolging van betalingen, enz.

        • Zulke bulklevering kan gebeuren in boekenpakketten per titel, per richting, per klas of per leerling tegen de prijzen aangegeven hieronder.

        • Toegestane kortingen op de officiële catalogusprijs gepubliceerd op boekenbank.be.


        Uitgeverij Nieuwe handboeken
        Werkboeken
         Alle andere boeken
        Die Keure 17 %11 % 10 %
        Van In
        17 %
        9 %
        10 %
        Plantyn
        17 %
        11 %
        10 %
        Pelckmans
        17 %
        11 %
        10 %
        Averbode 17 %
        11 %
        10 %
        Andere 17 %
        11 %
        10 %
         

        Volumekorting

        Jaarlijks omzetcijfer (excl. btw)
        Volumekorting
        0-50 000 euro geen
        50 001 euro - 100 000 euro
        0,70 %
        100 001 euro - 150 000 euro
        0,80 %
        150 001 euro - 200 000 euro
        0,90 %
        200 001 euro - 350 000 euro1,00 %
        350 001 euro en hoger 1,00 %
         
        • Kosten voor levering van boekenpakketten 

        Kosten voor levering
        Prijs
        Boekenpakket per titel 0 euro (incl. btw)
        Boekenpakket per richting
        17,5 euro (incl. btw)
        Boekenpakket per klas
        6,5 euro (incl. btw)
        Boekenpakket per leerling
        2,95 euro (incl. btw)


        Perceel 2: aankoop en levering IN EIGEN BEHEER maar met ondersteuning van de leverancier

        Gegund aan Lichtvis BVBA

        • De focus ligt in dit perceel op het aanbieden van een maximale ondersteuning/ontzorging van de school door het aanbieden van dienstverlening met betrekking tot de logistieke, administratieve en financiële processen verbonden aan de aankoop, betaling, verdeling en retour van de boeken.

         Tegelijkertijd blijft de aankoop en verdeling van schoolboeken in eigen beheer van de school en stuurt de school het proces. Zo heeft ze de vrijheid om haar eigen sociaal beleid uit te bouwen met betrekking tot betalingen.

        • Naast een performante webapplicatie krijgt de school hierbij begeleiding op maat. De oplossing biedt mogelijkheden (al dan niet in optie) zoals het automatiseren van betalingen, een eigen sociaal beleid, een eigen huurfonds integreren, eigen artikelen aan te bieden enzovoort.

        • Toegestane kortingen op de officiële catalogusprijs gepubliceerd op boekenbank.be.

        Uitgeverij Nieuwe handboeken
        Werkboeken
         Alle andere boeken
        Die Keure 14 %8 % 10 %
        Van In
        12 %6 %
        8 %
        Plantyn
        13 %
        7 %
        9 %
        Pelckmans
        14 %
        8 %
        10 %
        Averbode 14 %
        8 %
        10 %
        Andere 14 %
        8 %
        10 %
         

        Volumekortingen


        Jaarlijks omzetcijfer (excl. btw)
        Volumekorting
        0-50 000 euro geen
        50 001 euro - 100 000 euro
        0,20 %
        100 001 euro - 150 000 euro
        0,50 %
        150 001 euro - 200 000 euro
        1,20 %
        200 001 euro - 350 000 euro1,70 %
        350 001 euro en hoger 2,00 %
         Meer info over andere kosten​
        Perceel 3: de volledige uitbesteding van de aankoop en levering (extern boekenfonds) MET een vergoeding voor de school

        Gegund aan Studieshop B.V.

        • De school besteedt de boekenverkoop uit aan Studieshop waarbij de leerlingen hun boeken rechtstreeks bestellen bij en betalen aan Studieshop.

        • Het schoolbestuur ontvangt een kostenvergoeding die gerelateerd is aan de totale omzet die wordt gerealiseerd door het schoolbestuur.

        • Huurprijs handboeken: 38 % + 3,75 % (verhuurrecht)= 41,75% (incl. btw) van de geldende catalogusprijs van een nieuw handboek.

        • Toegestane kortingen op de officiële catalogusprijs gepubliceerd op boekenbank.be.


        Uitgeverij Nieuwe handboeken
        Werkboeken
         Alle andere boeken
        Die Keure 15 %0 %30 %
        Van In
        15 %
        0 %
        30 %
        Plantyn
        15 %
        0 %
        30 %
        Pelckmans
        15 %
        0 %
        30 %
        Averbode 15 %
        0 %
        30 %
        Andere 3 %
        0 %
        0 %
         

        Volumekortingen


        Jaarlijks omzetcijfer (excl. btw)
        Volumekorting
        0-50 000 euro geen
        50 001 euro - 100 000 euro
        2,79 %
        100 001 euro - 150 000 euro
        2,79 %
        150 001 euro - 200 000 euro
        2,79 %
        200 001 euro - 350 000 euro2,79 %
        350 001 euro en hoger 2,79 %
          Meer info over andere kosten
        Perceel 4: de volledige uitbesteding van de aankoop en levering (extern boekenfonds) ZONDER vergoeding voor de school

        Reactie op mailing IDDINK

        Gegund aan IDDINK Learning Materials B.V.

        • De school besteedt de boekenverkoop uit aan een derde  partij waarbij de leerlingen hun boeken rechtstreeks bestellen bij en betalen aan die derde partij.

        • Voor dit perceel is er geen vergoeding voor volumekorting. Het prijsvoordeel gaat volledig naar de leerlingen.

        • Huurprijs handboeken: 39 % van de geldende catalogusprijs van een nieuw handboek (incl. btw).

        • Toegestane kortingen op de officiële catalogusprijs gepubliceerd op boekenbank.be.

         Meer info over andere kosten
        Uitgeverij Nieuwe handboeken
        Werkboeken
         Alle andere boeken
        Die Keure 24 %6,8 %20 %
        Van In
        24 %
        6,8 %
        6,8 %
        Plantyn
        24 %
        6,8 %
        6,8 %
        Pelckmans
        24 %
        6,8 %
        20 %
        Averbode 24 %
        6,8 %
        20 %
        Andere 24 %
        6,8 %
        20 %
        Meer info over andere kosten


        Hoe inschrijven

        Let op: Voor je inschrijft op deze raamovereenkomst kijk goed na of je geen lopend contract hebt met een andere leverancier. Dit contract blijft geldig tot het tijdig wordt opgezegd.

        Je kunt voor één van deze percelen inschrijven door het mandaatformulier Standaard Boekhandel,  het mandaatformulier Studieshop, het mandaatformulier Lichtvis of het mandaatformulier Iddick  digitaal ondertekend + bijlage ingevuld te bezorgen aan info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.

        Gelieve in het bijlagedocument duidelijk aan te geven voor welk perceel/percelen je wenst in te schrijven voor welke school.

        Vanaf het ogenblik dat DOKO beschikt over het ondertekende mandaat, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellingen binnen deze raamovereenkomst.


        Contactgegevens leveranciers

        Perceel 1: Standaard Boekhandel

        Industriepark-Noord 28, 9100 Sint-Niklaas 
        Daniël Dullers   03 760 32 57
        Moniek Van Gucht 03 760 32 79 
        info.aanbestedingen@standaardboekhandel.be

        Perceel 2: Lichtvis BVBA

        Baron Ruzettelaan 7 bus 1,  8310 Brugge
        09 298 09 75
        info@lichtvis.be 

         

        Perceel 3: Studieshop B.V.

        Waaslandlaan 8A3,  9160 Lokeren 
        09 298 19 77
        info@studieshop.be


        Perceel 4: IDDINK Learning Materials B.V.

        Galvanistraat 119  NL-6716AE, Ede
        014 25 82 32
        scholen@iddink.be

         

        Contactgegevens Doko

         

        Bedrijfsteam

        Stefanie Gryson

        stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 43

         

        Bedrijfsteam

        Olivier De Ryckere

        olivier.deryckere@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 529 04 31


        Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht