Digitale uitgaven van uitgeverij Lernova   Raamovereenkomst voor de levering van digitale uitgaven van de uitgeverij Lernova en de hiervoor benodigde ondersteunende diensten om deze ter beschikking te stellen aan de scholen en leerlingen   Nieuwsblog

   Nieuwsbericht 16 mei 2024

    

   05/05/2024 tot 05/05 /2028   


   4 jaar


    

   Open raamovereenkomst  

    

   Meer info over open raamovereenkomsten

    

   het gepubliceerde bestek administratieve en contractuele bepalingen voor 2024-2028


    het gepubliceerde bestek technische bepalingen voor 2024-2028

    Vooraleer in te tekenen, ontdek hier alle voorwaarden: het plan van aanpak,  de kortingsmatrix en de catalogus edities 2024-2025.


        Hoe inschrijven

        Je schrijft in op VZW-niveau (ondernemingsnummer).  Vul het mandaatformulier online in én geef via dit formulier aan welke scholen er gebruik van zullen maken. Hierin wordt ook gevraagd naar de contactgegevens van de boekenverantwoordelijke van de school. Herhaal dit voor elke  school onder jouw vzw schoolbestuur die van de raamovereenkomst gebruik zal maken. Een school die pas later zal instappen kan je altijd nog op een latere datum via het formulier aanmelden.

        Vanaf het ogenblik dat DOKO het ondertekende mandaat én het invulformulier heeft, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en zal de uitgeverij contact opnemen met de school om te bestellen binnen deze raamovereenkomst. 


        Contactgegevens leverancier

         

        Spoc voor scholen met deze postcodes:

        Spoc voor scholen met deze postcodes:

        Spoc voor scholen met deze postcodes:

        Lernova NV uitgeverij

         Wolfsakker 5A 9160 Lokeren

        www.lernova.be


             

        Contactgegevens Doko

         


        Gino Broeckhoven

        gino.broeckhoven@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 07 11

         

        Bedrijfsteam

        Stefanie Gryson

        stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 43


        Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht