Bring Your Own Device


   Een Vlaanderenbrede raamovereenkomst voor de aankoop en huur van                             

   -  Windows laptops A-merken                                        
   -  Chromebooks A-merken                                              
                                   -  tablets iOS         
                                                        
   voor leerlingen (aankoop en huur)  met all-in onderhoudscontract
   voor scholen (huur en eventuele overname na huur) met all-in onderhoudscontract


   Nieuwsblog


   Nieuwsbericht 21 april 2022

    

   21/4/2022 tot 20/04 /2026 (4 jaar) 


   looptijd van 2 + 1 + 1

    

   Open raamovereenkomst  

    

   Meer info over open raamovereenkomsten

   Het bestek voorziet een gemengde bestelwijze die bepaalt bij welke leverancier scholen kunnen bestellen. 

   DOKO wenst de scholen met deze techniek keuzevrijheid te bieden tussen de gekozen leveranciers, binnen de grenzen van de wetgeving overheidsopdrachten.

   De deelopdrachten die binnen de raamovereenkomst worden gesloten door de deelnemende klanten hebben

   eveneens een looptijd van 2+1+1 jaar, te rekenen vanaf de datum van sluiting van de deelopdracht.

   voordelen  uitvoering


   Samenvatting van  kwaliteit, diefstal- brandverzekering en accidental damage bij de verschillende inschrijvers.


   Cascade 

   -  Kan alleen tijdens het 1ste jaar: van 21/04/2022 tem 20/04/2023. De prijs- kwaliteit weegt hier door.

   -  In de inventaris vind je de modellen en alle prijzen voor koop, huur door leerling en huur door school (excl btw)

   -  Alleen voor de configuraties die voldoen aan de technische specificaties van de beschreven modellen uit de inventaris

   -  Leverancier geeft offerte/vraagt bevestiging OF laat weten aan de besteller dat hij de gevraagde conforme toestellen niet kan leveren. Dan kun je naar de volgende uit de rangschikking.

   -  Indien een school wilt bestellen bij de tweede (of eventueel derde, enz.) gerangschikte inschrijver, moet de school verplicht motiveren.

   - voorbeeld 'cascade'

   Mini-competitie

   -  Scholen kunnen bestellen puur op basis van prijs. Dan dien je een mini-competitie te organiseren, waarbij de minimum technische eisen van het bestek (deel III) gelden. 

   - Dit is een soepele procedure waarbij de deelnemers binnen het betreffende perceel de kans krijgen om een lagere prijs voor te stellen dan de prijs die ze hebben aangeboden voor de raamovereenkomst in haar geheel. 

   -  De bestelling wordt vervolgens geplaatst bij de leverancier met de goedkoopste prijs.

   - We benadrukken dat de leveranciers enkel een lagere prijs kunnen voorstellen dan de prijs uit hun offerte voor de raamovereenkomst.
   Dit laat de scholen toe om mogelijk nog bijkomende kortingen te bedingen.

   -  Alle leveranciers moeten gelijktijdig bevraagd worden met een Excel formulier

   • uiterste datum voor offerte,

   • eigen offerteformulier is mogelijk maar moet alle gegevens van het Excel formulier bevatten,

   • enkel opvragen gunningscriterium 'prijs' ; de minimum technische eisen zijn bepaald door Doko 

   • laagste totaalprijs wint

   • alle opdrachtnemers op de hoogte stellen van de gunning via een sluitingsbrief die alle noodzakelijke info bevat.


        Perceel 1

        Windows laptops

        Let op:  Bij mini-competitie bevraag je alle leveranciers gelijktijdig (link Excel)
        De opdracht werd gegund aan de volgende deelnemers:

        Rangschikking deelnemers 
        Inventarisprijzen excl btw
        Signpost BelgiĆ« bv inventarisprijzen Signpost
        2 The Rent Company BV
        inventarisprijzen Rent Company
        3
        Econocom Products & Solutions Belux NV
        inventarisprijzen Econocom
        4
        Eurosys NV
        inventarisprijzen Eurosys

        Perceel 2

        Chromebooks

        Let op: Bij mini-competitie bevraag je alle leveranciers gelijktijdig (link Excel)
        De opdracht werd gegund aan de volgende deelnemers:

        Rangschikking deelnemers 
        Inventarisprijzen  excl btw
        1 Signpost BelgiĆ« bv
        inventarisprijzen Signpost
        2 The Rent Company BV
        inventarisprijzen Rent Company
        3
        Econocom Products & Solutions Belux NV
        inventarisprijzen Econocom

        Perceel 3

        tablets iOs (iPads)

        Let op:   Bij mini-competitie bevraag je alle leveranciers gelijktijdig (link Excel)
        De opdracht werd gegund aan de volgende deelnemers:

        Rangschikking deelnemers 
        Inventarisprijzen  excl btw
        1 Econocom Products & Solutions Belux NV
        inventarisprijzen Econocom
        2 Lab9 Pro NV
        inventarisprijzen Lab 9


        Hoe Inschrijven

        Door het mandaatformulier digitaal te ondertekenen. Wij brengen de leveranciers op de hoogte en dan kun je aansluitend contact opnemen met de leverancier(s) en bestellen binnen deze raamovereenkomst. Let op: er zijn 2 bestelmanieren.  Je dient de juiste procedure te volgen (zie hierboven cascade en mini-competitie).


        Contactgegevens leveranciers

        Signpost

        Windows laptops

        Chromebooks

        • Wolfsakker 5a 9160 Lokeren
        • Tel: 0472/09.17.73
        • E-mail: Birger@signpost.eu
        • Contactpersoon: Birger Verfaille

        The Rent Company

        Windows laptops

        Chromebooks

        • Staatsbaan 215, 3120 Lubbeek
        • Tel:  +32 2 588 96 41
        • E-mail: DOKO@rentcompany.be
        • Contactpersoon: Hannah Govaerts

        Econocom

        Windows laptops

        Chromebooks
        iPads

        • Bastion toren, 21st flr, Marsveldplein 5,  Brussel
        • Tel: 02 790 91 11 en 0472 60 74 86
        • E-mail: jense.fontyn@econocom.com 
        • Contactpersoon: Jense Fontyn

        Lab 9

        iPads

        • Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk
        •  Tel: 056 25 55 11
        • E-mail: education@lab9pro.be
        • Contactpersoon: Zeno Verschaeve 

        Eurosys

        Windows laptops

        • Centrum Zuid 1527a, 3530 Houthalen
        •  Tel: 011 24 69 25
        • E-mail: ruben.janssen@yes.be
        • Contactpersoon: Ruben Janssen

            

        Contactgegevens Doko

         

        Bedrijfsteam

        Kristine De Saeger

        kristine.desaeger@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 02

         

        Bedrijfsteam

        Ann Walterus

        ann.walterus@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 79


        Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht