Odoo + afbeelding en tekst

   Schoolboeken Basisonderwijs 2023

   via distributeurs

   Raamovereenkomst met meerdere distributeurs voor de levering van leermateriaal van door uitgeverijen uitgewerkte leermethodes voor het basisonderwijs en het buitengewoon basisonderwijs  


   Nieuwsbericht

   De markt reageerde niet zo enthousiast als verhoopt op de raamovereenkomst distributie. Alleen Lichtvis en De Meridiaan brachten een offerte uit. Door de stormloop inschrijvingen op de raamovereenkomst distributie, is de maximumcapaciteit bij distributeur Lichtvis bereikt. Om een problematiek zoals die bij Cloudwise te vermijden, werden de inschrijvingen van scholen voor schooljaar 2023-2024 in de raamovereenkomst distributie met Lichtvis stopgezet. Lichtvis zal de scholen die op de wachtlijst staan verder informeren maar onderzoekt momenteel nog bijkomende mogelijkheden. Scholen die alsnog door Lichtvis extra kunnen beleverd worden van op de wachtlijst, zullen hiervan verwittigd worden. Je kan ook via de raamovereenkomst 'uitgeverijen' jullie mandaat(en) geven voor schooljaar 2023-2024.

   PowerPoint Webinar 28 februari 2023


    

   Looptijd 1/3/2023- 1/3/2027

   inclusief verlenging met 2 jaar (2+1+1)

    

    

   Open raamovereenkomst 

   Meer info over raamovereenkomsten

    

   het gepubliceerde

     bestek 'administratieve,  contractuele bepalingen' 

   en technische bepalingen
   BELANGRIJKE INFO: Je schrijft in op VZW-niveau (ondernemingsnummer). De VZW kan desgewenst inschrijven op beide raamovereenkomsten. 
   Je geeft een mandaat voor 'distributie' en eventueel verschillende mandaten voor de gewenst uitgeverijen.  

   De school bestelt nadien rechtstreeks via de distributeur.  
   Op schoolniveau (instellingsnummer) kan een jaarbestelling/bijbestelling NIET worden opgesplitst tussen de 2 raamovereenkomsten!
   Je bestelt ofwel bij 1distributeur of je bestelt telkens rechtstreeks bij elke uitgeverij afzonderlijk via de andere raamovereenkomst.

   Bulklevering= niet gesorteerd per leerjaar
   Fijndistributie= geleverd per leerjaar

   Perceel 1 West Vlaanderen

   Bestellingen gebeuren hier volgens het  cascadesysteem  waarbij een deelopdracht eerst wordt voorgelegd aan de best gerangschikte inschrijver :  
   nr 1: Lichtvis; nr 2: De Meridiaan.

   Wanneer een bestelling bij de eerste gerangschikte inschrijver niet kan uitgevoerd worden, mag de bestelling geplaatst worden bij de tweede gerangschikte, enz.
   Info betreffende dit cascadesysteem (uit het bestek). 

   Kortingen nr 1 'LICHTVIS'   (Lichtvis voorziet nog een eigen infomoment. Inschrijven (voorlopig wachtlijst) kan via   Lichtvis | Schoolboekendienst anders bekeken)

   Deze kan je hier raadplegen.

   Perceel 2 tem perceel 5: Oost Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant en Brussel Hoofdstedelijk Gewest

   Gegund aan 1 leverancier LICHTVIS

   Kortingen  'LICHTVIS'    (Lichtvis voorziet nog een eigen infomoment. Inschrijven  (voorlopig wachtlijst)  kan via   Lichtvis | Schoolboekendienst anders bekeken )

   Deze kan je hier raadplegen.

     


   Hoe inschrijven

   We aanvaarden geen papieren ingescande mandaten meer. Je kunt voor één van deze percelen inschrijven op VZW-niveau door het mandaatformulier in te sturen MAAR voorlopig is er een wachtlijst en Lichtvis probeert dit optimaal te managen. Voor West-Vlaanderen kun je inschrijven via het mandaatformulier De Meridiaan (enkel West-Vlaanderen) digitaal in te vullen. 

   Inschrijven bij Lichtvis op schoolniveau/ vestigingsplaats:

   - Let op, er is voorlopig een wachtlijst: lees communicatie.
   - Nadat je VZW het  mandaat 'Lichtvis' heeft gegeven, ga je naar: https://lichtvis.be/opstart
   - Scholen vullen één formulier in per leveradres.
   - Na de inschrijving contacteert Lichtvis de school met verdere instructies
   - Lichtvis voorziet nog een eigen infomoment. Momenteel zijn er al heel veel inschrijvingen en komen scholen op een wachtlijst te staan: Je kan op de wachtlijst via Lichtvis | Schoolboekendienst anders bekeken

   Inschrijven bij De Meridiaan via hun website 

   Op schoolniveau (instellingsnummer) kan een jaarbestelling NIET worden opgesplitst  tussen de 2 raamovereenkomsten!

   Je bestelt ofwel bij 1distributeur of je bestelt telkens rechtstreeks bij elke uitgeverij afzonderlijk via de andere raamovereenkomst.

   Vanaf het ogenblik dat DOKO beschikt over het ondertekende mandaat, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met het bestellen binnen deze raamovereenkomst.


   Contactgegevens leveranciers


   Boekhandel Lichtvis BV

   Hoogstraat 37, 9700 Oudenaarde

   • Wouter Vancraeynest: 09/298 09 75
   • info@lichtvis.be
   •  

   Boekhandel De Meridiaan

   Binnenhof 1, 8930 Menen
    

   • Steven Acke: 056/53 34 76
   • info@demeridiaan.be

    

   Contactgegevens Doko

    

   Bedrijfsteam

   Kristine De Saeger

   kristine.desaeger@katholiekonderwijs.vlaanderen

   02 507 06 02 

    

   Bedrijfsteam

   Stefanie Gryson

   stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

   02 507 06 43


   Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht

    of in de raamovereenkomst 'schoolboeken' rechtstreeks bij de 'uitgeverijen'