Odoo + afbeelding en tekst

   Schoolboeken Basisonderwijs 2023

   via distributeurs

   Raamovereenkomst met meerdere distributeurs voor de levering van leermateriaal van door uitgeverijen uitgewerkte leermethodes voor het basisonderwijs en het buitengewoon basisonderwijs  


   Nieuwsbericht

   Scholen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen voor schooljaar 2024-2025 intekenen bij distributeur 'Lichtvis'(( indien dit nog niet gebeurde). Het mandaat om in te tekenen in deze raamovereenkomst vind je onderaan deze fiche.

   PowerPoint Webinar 28 februari 2023


    

   Looptijd 1/3/2023- 1/3/2027

   inclusief verlenging met 2 jaar (2+1+1)

    

    

   Open raamovereenkomst 

   Meer info over raamovereenkomsten

    

   het gepubliceerde

     bestek 'administratieve,  contractuele bepalingen' 

   en technische bepalingen
   BELANGRIJKE INFO: Je schrijft éénmalig in op VZW-niveau (ondernemingsnummer) tot einde raamovereenkomst (3-2027).
   De VZW kan desgewenst inschrijven op beide raamovereenkomsten. 
   Je geeft een mandaat voor 'distributie' en eventueel verschillende mandaten voor de gewenst uitgeverijen.  
   De school bestelt nadien rechtstreeks via de distributeur.  
   Op schoolniveau (instellingsnummer)kan een jaarbestelling/bijbestelling NIET worden opgesplitst tussen de 2 raamovereenkomsten!
   Je bestelt ofwel bij 1distributeur OF je bestelt telkens rechtstreeks bij elke uitgeverij afzonderlijk via de andere raamovereenkomst.

   Bulklevering= niet gesorteerd per leerjaar
   Fijndistributie= geleverd per leerjaar

   Perceel 1 West Vlaanderen

   Bestellingen gebeuren hier volgens het  cascadesysteem  waarbij een deelopdracht eerst wordt voorgelegd aan de best gerangschikte inschrijver :  
   nr 1: Lichtvis; nr 2: De Meridiaan. 
   Let op: je krijgt extra vroegboekkorting als je bestelt voor de laatste maandag voor de paasvakantie.
   Wanneer een bestelling bij de eerste gerangschikte inschrijver niet kan uitgevoerd worden, mag de bestelling geplaatst worden bij de tweede gerangschikte, enz.
   Info betreffende dit cascadesysteem (uit het bestek). 

   Kortingen nr 1 'LICHTVIS'   (Lichtvis voorziet nog een eigen infomoment. Inschrijven kan via   Lichtvis | Schoolboekendienst anders bekeken)

   Kortingen kun je hier raadplegen. 

   Perceel 2 tem perceel 5: Oost Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant en Brussel Hoofdstedelijk Gewest

   Gegund aan 1 leverancier LICHTVIS

   Kortingen  'LICHTVIS'    (Lichtvis voorziet nog een eigen infomoment. Inschrijven  kan via   Lichtvis | Schoolboekendienst anders bekeken )

   Kortingen kun je hier raadplegen.    Hoe inschrijven

   We aanvaarden geen papieren ingescande mandaten. Je kunt voor één van deze percelen digitaal inschrijven op VZW-niveau door het mandaatformulier in te sturen. Voor Limburg, Antwerpen, Vlaams Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Oost-Vlaanderen kun je inschrijven door het mandaatformulier Lichtvis  digitaal in te vullen. Voor West-Vlaanderen kun je bij nr2 in de cascade terecht door  mandaatformulier De Meridiaan (enkel West-Vlaanderen) digitaal in te vullen. 

   Inschrijven bij Lichtvis op schoolniveau/ vestigingsplaats:

   - Nadat je VZW het  mandaat 'Lichtvis' heeft gegeven (zie verder), ga je naar: https://www.lichtvis.be/e/registratie  
   - Scholen vullen één formulier in per leveradres.
   - Na de inschrijving contacteert Lichtvis de school met verdere instructies
   - Lichtvis voorziet nog een eigen infomoment: Lichtvis | Schoolboekendienst anders bekeken

   Inschrijven bij De Meridiaan via hun website 

   Op schoolniveau (instellingsnummer) kan een jaarbestelling NIET worden opgesplitst  tussen de 2 raamovereenkomsten!

   Je bestelt ofwel bij 1distributeur of je bestelt telkens rechtstreeks bij elke uitgeverij afzonderlijk via de andere raamovereenkomst.

   Vanaf het ogenblik dat DOKO beschikt over het ondertekende mandaat, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met het bestellen binnen deze raamovereenkomst.


   Contactgegevens leveranciers


   Boekhandel Lichtvis BV

   Hoogstraat 37, 9700 Oudenaarde

   • Wouter Vancraeynest: 09/298 09 75
   • info@lichtvis.be
   •  

   Boekhandel De Meridiaan

   Binnenhof 1, 8930 Menen
    

   • Steven Acke: 056/53 34 76
   • info@demeridiaan.be

    

   Contactgegevens Doko

    


   An Vrijders

   an.vrijders@katholiekonderwijs.vlaanderen

   02 507 06 71

    

   Bedrijfsteam

   Stefanie Gryson

   stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

   02 507 06 43


   Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht

    of in de raamovereenkomst 'schoolboeken' rechtstreeks bij de 'uitgeverijen'