Odoo + afbeelding en tekst

   Schoolboeken Basisonderwijs 2023                                Uitgeverijen

   Raamovereenkomst met meerdere uitgeverijen voor de levering van leermateriaal voor het basisonderwijs en het buitengewoon basisonderwijs 

   Nieuwsbericht

   PowerPoint Webinar 28 februari 2023

    

   Looptijd 1/3/2023- 1/3/2027

   inclusief verlenging met 2 jaar (2+1+1)

    

   Open raamovereenkomst 

   (er is geen deadline voor inschrijven)

   Meer info over open raamovereenkomsten

    

   het gepubliceerde bestek administratieve, contractuele en technische bepalingen

    

   BELANGRIJKE INFO: Je schrijft in op VZW-niveau (ondernemingsnummer). De VZW kan desgewenst inschrijven op beide raamovereenkomsten. 
   Je geeft  verschillende mandaten voor de gewenst uitgeverijen en eventueel een mandaat voor de 'distributie'-raamovereenkomst.  

   De school bestelt nadien rechtstreeks via de uitgeverij(en).  
   Op schoolniveau (instellingsnummer) kan een jaarbestelling/bijbestelling NIET worden opgesplitst  tussen de 2 raamovereenkomsten!
   Je bestelt ofwel telkens rechtstreeks bij elke uitgeverij afzonderlijk OF je bestelt bij 1distributeur via de andere raamovereenkomst.

   Scholen die hun bestelling plaatsen  vragen  wij uitdrukkelijk om via de webshop bij de opmerkingen de mededeling ‘Raamovereenkomst DOKOte vermelden.
   Dat is verplicht om te kunnen genieten van de kortingen (Zwijsen en Die Keure).


   Er is enkel bulklevering mogelijk (niet gesorteerd), en geen fijndistributie (gesorteerd per leerjaar).

   Info over de andere 'raamovereenkomst met de distributeurs'. Hier is wel bulk- en fijndistributie mogelijk.

        Perceel 1: leermethodes uitgeverij 'Plantyn'

        Gegund aan uitgeverij Plantyn

        • Uitgeverij Plantyn biedt geen categorie-, volume- en vroegboekkorting.

        • De officiële catalogusprijs is gepubliceerd op boekenbank.be.

        • Transportkosten voor alle bestellingen:
         0,01 gr 3,20 €

         5kg 5,34 €

         10kg 8,01 €

         50kg 16,01 €

         100kg 26,67 €

         150kg 32,01 €

         450kg 42,12 €

         900kg 85,36 €        Perceel 2: leermethodes uitgeverij 'Die Keure'

        Gegund aan uitgeverij Die Keure

        • Uitgeverij Die Keure biedt enkel een korting op werk/invulboeken van 10%

        • Toegestane kortingen op de officiële catalogusprijs gepubliceerd op boekenbank.be.

        • Transportkosten

         • Pallet: €61,4

         • Doos 
          1-2kg: €5,4 (idem prijs voor enveloppe)
          2-5 kg: €5,6(idem prijs voor enveloppe)
          5-10kg: €5,94
          10-20 kg: €7.63
          20-30 kg: €10,28

         • Bestellingen vanaf €3500 portvrij

        Perceel 3: leermethodes uitgeverij 'Van In'

        Gegund aan uitgeverij Van In

        • Uitgeverij Van In biedt geen categorie-, volume- en vroegboekkorting.

        • De prijs wordt gepubliceerd op de officiële catalogusprijs op boekenbank.be.

        • Transportkosten worden, ongeacht het type verpakking, verrekend volgens de volgende gewichten:

        Perceel 4: leermethodes uitgeverij 'Zwijsen'

        Gegund aan uitgeverij Zwijsen

        • Uitgeverij Zwijsen biedt enkel categoriekorting, geen volume- en vroegboekkorting. Zie tabel.

        • De korting voor werkboeken is enkel geldig bij een klassikale jaarbestelling van werkboeken en is dus niet geldig bij tussentijdse bestellingen van werkboeken.

        • De prijs wordt gepubliceerd op de officiële catalogusprijs op boekenbank.be.

        • Scholen die hun jaarbestelling plaatsen vragen  wij uitdrukkelijk om via de webshop bij de opmerkingen de mededeling ‘Raamovereenkomst DOKO’ te vermelden. Dat is verplicht om te kunnen genieten van de kortingen.

        • Transportkosten:

         • €8,50 voor bestellingen minder dan €100 

         • €11,90 voor bestellingen tussen €100,01 en €300

         • €16,40 voor bestellingen tussen €300,01 en €500


        Categorieën uitgeverij Zwijsen kortingspercentage op de officiële boekenprijs
        hand/leerboeken
        5 %
        Werk/invulboeken
        10%
        Ander methode gebonden didactisch materiaal
        5 %
         handleidingen/correctiesleutels leerkracht
        5%
        Perceel 5: leermethodes uitgeverij 'Pelckmans'

        Uitgeverij Pelckmans nam niet deel aan deze aanbesteding.  Via onze andere raamovereenkomst 'distributie' is er wel korting voor uitgeverij Pelckmans. 

        Perceel 6: leermethodes uitgeverij 'Averbode'

        Gegund aan uitgeverij Plantyn

        • Deze uitgeverij biedt geen categorie-, volume- en vroegboekkorting.

        • De prijs wordt gepubliceerd op de officiële catalogusprijs op boekenbank.be.

        • Transportkosten:

         • De tijdschriften worden vnl door B-post verdeeld per editie dus 10 x per jaar. Hiervoor worden de tijdschrifttarieven van B-post gehanteerd – Bekijk onze zakelijke tarieven | bpost 

         • Bij nazendingen onder 4 kg blijven de tijdschrifttarieven van b-post gehanteerd.

          Bij colli tussen 4 en 30 kg bedraagt het tarief € 6,17/colli.


        Hoe inschrijven

        We aanvaarden geen papieren ingescande mandaten. Je kunt voor één of alle percelen uit deze raamovereenkomst inschrijven op VZW-niveau door telkens het mandaatformulier 'Plantyn en Averbode',  het mandaatformulier 'Die Keure', het mandaatformulier 'Van In' en/of het mandaatformulier 'Zwijsen' digitaal ingevuld te verzenden.

        Vanaf het ogenblik dat DOKO beschikt over het ondertekende mandaat, brengen we de leverancier hiervan op de hoogte en kan er aansluitend gestart worden met bestellingen binnen deze raamovereenkomst.

        Om dit administratief overzichtelijk te houden, moeten scholen bestellen via de webshop van de uitgeverij(en) en bij de opmerkingen van de bestelling vermelden ‘DOKO raamovereenkomst’.

        Op schoolniveau (instellingsnummer) kan een jaarbestelling NIET worden opgesplitst  tussen de 2 raamovereenkomsten!
        Je bestelt ofwel  telkens rechtstreeks bij elke uitgeverij afzonderlijk OF je bestelt  bij 1distributeur  via de andere raamovereenkomst .


        Contactgegevens leveranciers

        Uitgeverij Plantyn

        Uitgeverij Die Keure

        Uitgeverij Van In

        Uitgeverij Zwijsen

        •  Duboisstraat 50 unit 2.4, 2060 Antwerpen
        • contact: Evelyn Mertens/Gwendolyn Michielsen/Ahmad Mustafa 
        • tel: 03 205 94 94
        • email: info@uitgeverijzwijsen.be
        • website: www.uitgeverijzwijsen.be

        Uitgeverij Averbode

         

        Contactgegevens Doko

         

        Bedrijfsteam

        Kristine De Saeger

        kristine.desaeger@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 02

         

        Bedrijfsteam

        Stefanie Gryson

        stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

        02 507 06 43

        Ook interesse in een andere raamovereenkomst? Overzicht

        of in de raamovereenkomst met de 'distributeurs'